Miễn phí Download luận văn Kế toán hoạt động kinh doanh tại Sông Đà

0
31

Tri thức cộng đồng chuyên cung cấp Nhận làm thuê báo cáo tốt nghiệp, Dịch vụ làm courcework thuê,Dịch vụ làm luận văn,… chuyên nghiệp nhất thị trường xin chia sẻ đến bạn nội dung đề tài Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công Ty Cổ Phần Sông Đà- Thăng Long.

Link Download Miễn phí luận văn Kế toán hoạt động kinh doanh tại CT CP Sông Đà ở cuối bài viết

Trích lời mở đầu của bài luận văn

Tính cấp thiết của đề tài

Trong nhiều thập niên gần đây, nền kinh tế thế giới đã có nhiều thay đổi. Hoạt động kinh doanh không còn chỉ đóng khung trong từng quốc gia, mà đã phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập với sự chuyển dịch đầu tư từ các quốc gia phát triển sang các quốc gia đang phát triển. Nền kinh tế thị trường với những quy luật khắc nghiệt của nó cùng với sự xâm nhập ngày càng nhiều của các doanh nghiệp nước ngoài đã ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Kế toán – một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế – tài chính có vai

trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với tài chính Nhà nước mà còn vô cùng cần thiết đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường với xu hướng hội nhập, mở cửa, các DN phải biết cách sử dụng vốn có hiệu quả, sao cho không để tình trạng ứ đọng vốn xảy ra. Một trong những phương pháp để thực hiện chính là đầu tư tài chính.

Đầu tư tài chính là một hoạt động tạo thu cho doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động sinh lợi cho doanh nghiêpj từ hành vi khai thác lượng tiền nhàn rỗi của mình đều có thể được định nghĩa là hoạt động tài chính. Có nhiều hình thức để đầu tư tài chính như: đầu tư vào thị trường chứng khoán, thị trường tài

chính, đầu tư liên doanh, đầu tư cho vay vốn, bất động sản đầu tư,… Trong các hình thức này thì bất động sản đầu tư là hình thức còn mới đối với các doanh nghiệp nhưng lại có thể đem lại cho doanh nghiệp một khoản lợi nhuận cao. Tuy nhiên, trước ngày 31/12/2003, vai trò của bất động sản đầu tư không được nhìn nhận đúng khi chỉ được xếp vào khoản mục Đầu tư tài chính khác.

Nhưng với việc lợi nhuận từ bất động sản đầu tư ngày càng cao, thậm chí ở nhiều doanh nghiệp thì khoản lợi nhuận này chiếm toàn bộ giá trị lợi nhuận của doanh nghiệp, việc tách khoản muc bất động sản đầu tư thành một khoản mục độc lập trên Bảng cân đối kế toán là một yêu cầu cần thiết. Đáp ứng yêu cầu này, ngày 31/12/2003, trong Quyết định sô 234/2003/QĐ – BTC về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) của Bộ Tài Chính đã có sự xuất hiện của Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư để có thêm những quy định và hướng dẫn cụ thể hơn về loại hình đầu tư này. Chính vì tầm quan trọng của công tác kế toán bất động sản đầu tưcũng như công tác kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản trong quá trình phát triển của doanh nghiệp nên tôi đã lựa chọn đề tài: “Kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long” để thực hiện luận văn thạc sỹ. Tác giả mong rằng đề tài này sẽ có tính ứng dụng tốt, phù hợp với đặc điểm của ngành kinh doanh bất động sản nói chung và của Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long nói riêng, đồng thời tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin về bất động sản đầu tư do kế toán cung cấp; từ đó giúp các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược phát triển, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Download Miễn phí luận văn Kế toán hoạt động kinh doanh tại CT CP Sông ĐàDownload Miễn phí luận văn Kế toán hoạt động kinh doanh tại CT CP Sông Đà

Xem thêm: sự phát triển của mạng xã hội , chuyên đề tốt nghiệp

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu Luận văn đã có những đóng góp chủ yếu sau:

– Nêu lên được đặc điểm, vai trò kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản. Từ đó, Luận văn cũng đưa ra các yêu cầu đối với việc quản lý hoạt động kinh bất động sản nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh.

– Trình bày nhiệm vụ của kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản.

– Trình bày một cách hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản trong các doanh nghiệp trên phương diện kế toán tài chính.

– Khảo sát thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long. Từ đó, tác giả đưa ra các đánh giá khách quan về những tồn tại và những thành tựu đã đạt được trong công tác kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty.

– Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long. Đồng thời chỉ rõ những điều kiện cần thiết phải thực hiện từ phía Nhà nước cũng như bản thân doanh nghiệp để tăng tính khả thi cho các giải pháp hoàn thiện.

Với nội dung nghiên cứu như trên, luận văn đã giúp các doanh nghiệp sản xuất nói chung và Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long nói riêng có được cơ sở lý luận phù hợp cho việc kiểm tra, đánh giá thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh bất động sản tại đơn vị mình làm căn cứ để đưa ra các giải pháp hoàn thiện có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem đầy đủ: luận văn kế toán

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.