Các trường hợp làm thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

0
176

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là gì? Là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức/cá nhân làm chủ sở hữu; vì vậy tại thời điểm đăng ký thành lập, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp, thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ghi trong Điều lệ công ty. Trường hợp chủ sở hữu công ty cam kết góp số vốn nhất định là vốn điều lệ khi đăng ký thành lập, thì trong thời hạn 90 ngày chủ sở hữu công ty có trách nhiệm góp đúng và đủ số vốn đã cam kết. Nếu quá thời hạn luật định mà chủ sở hữu công ty vẫn không góp đủ vốn thì phải thực hiện đăng ký thay đổi số vốn điều lệ của công ty, đây là một trong những trường hợp dẫn đến thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên. Ngoài ra, pháp luật còn quy định một số trường hợp khác, và đó là những trường hợp nào thì trong nội dung bài viết dưới đây, công ty Luật PhamLaw xin được giới thiệu đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định của pháp luật về các trường hợp làm thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên.

Theo quy định tại Điều 74 và Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014, Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

  • Chủ sở hữu công ty không góp đủ số vốn đã cam kết trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng chủ sở hữu công ty phải góp đủ vốn theo luật định (90 ngày).
  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu.
  • Chủ sở hữu công ty góp thêm tài sản của mình vào vốn điều lệ của công ty.
  • Chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn góp của tổ chức/cá nhân khác.

Như vậy, có hai trường hơp làm giảm vốn điều lệ của công ty và 02 trường hợp làm tăng vốn điều lệ của công ty. Tuy nhiên, dù là tăng hay giảm vốn điều lệ, khi đã làm thay đổi vốn điều lệ đăng ký ban đầu, chủ sở hữu công ty đều phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, so với tăng vốn điều lệ, trường hợp công ty giảm vốn điều lệ thủ tục sẽ phức tạp hơn, bởi công ty phải đảm bảo tài sản còn lại đủ khả năng thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, nếu công ty tăng vốn điều lệ trong trường hợp thứ (4) nêu trên, công ty phải thực hiện thêm thủ tục chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau:

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+ Công ty cổ phần.

Lưu ý: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, công ty phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Có Thể bạn Quan Tâm :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here